Starostlivosť

  1. Ako každé drevo v exteriéri aj vaše drevené dosky potrebujú aspoň 1x ročne prečistenie, aby vyzerali ako nové. Údržbu urobíme v niekoľkých krokoch: 
  2. Nastriekame čistič ORIGINAL VETEDY
  3. Prípadne stirekanie opakujeme
  4. Po vyschnutí vaše drevené dosky budú vyzerať opäť ako nové
Pred čístením
Po čistení